http://sheloveslondon.com/look-longer-back-lets-guess-tube-stations/?s=40 Tapimas ambasadore/iumi – tai atstovavimas savo miestui ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama/s uteniške/iu, nori skleisti gerąją žinią apie Uteną, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į regiono vystymą. Kaip ambasadorė/ius galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių Uteniškių bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

watch