Socialinė ir ekonominė emigracijos mažinimo programa

Utenos rajono savivaldybės taryboje kovo mėnesį bus svarstoma dėl Socialinės ir ekonominės emigracijos mažinimo programos, kurios pagrindiniai uždaviniai: investicijų pritraukimas, gyventojų užimtumas, ryšių su išvykusiais uteniškiais užmezgimas ir palaikymas, palankios šeimai aplinkos kūrimas.

Lietuvių bendruomenės

Šiuo metu ieškome aktyvaus kontakto su užsienyje įsikūrusiomis lietuvių bendruomenėmis, joms priklausančiais uteniškiais.