Utena - regiono pramonės centras, sugebantis suderinti švarią aplinką ir darnią gamtą bei inovatyvią gamybinę pramonę. Rajonas turi didžiausią pramonės dalį apskrityje, išvystytą maisto pramonės, tekstilės, metalo apdirbimo gamybą, platų prekybos paslaugų tinklą, plėtojamą verslo paramos infrastruktūrą. Gerėjant verslo aplinkai, sukuriama daugiau darbo vietų, todėl savo darbo vietą ar galimybę įkurti smulkų verslą Utenoje galite atrasti ir Jūs.

3894

Tiesioginės užsienio investicijos Utenos rajono savivaldybėje vienam gyventojui (2017 m.)

4

Tiek užsienio kapitalo kompanijų dirba  Utenoje.

9,9%

2018 m. Utenos rajono savivaldybėje fiksuotas žemiausias nedarbo lygis regione.

Auganti ekonomika, gerėjančios verslo sąlygos, palanki politinė aplinka leidžia verslui drąsiau investuoti ir plėsti savo veiklą.      

2017 metų pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos siekė 147,65 mln. Eur ir tai sudarė 84,61 proc. visų Utenos apskrities tiesioginių užsienio investicijų. Didžiausios užsienio kapitalo įmonės Utenoje:

  • Švyturys - Utenos alus (340 darbo vietų)
  • ENGEL DALI (353 darbo vietos)
  • Nosted Mechanika (218 darbo vietų)
  • K.T.S. Production (35 darbo vietos)

Planuoji savo ateitį ir ieškai darbo Utenoje? Šios įmonės mielai laukia Jūsų:

Informacija apie darbo galimybes „Work in Lithuania“ svetainėje, kur sėkmingai Lietuvoje veikiančios užsienio bendrovės ir potencialūs darbuotojai dalijasi aktualiomis naujienomis, informacija apie darbo vietas, o nusprendusieji grįžti, randa ne tik darbo pasiūlymų, bet ir naudingos praktinės informacijos sklandžiam persikėlimui į Lietuvą.

Norite gauti darbo pasiūlymus atsiradus patraukliai darbo vietai Utenoje? Registruokitės kaip Globalus Uteniškis ir gaukite asmeninius darbo pasiūlymus. Prisijunkite!

Kviečiame kurti savo verslą

Utenoje palankios sąlygos smulkiojo verslo kūrimui ir vystymui. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Programa siekiama skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius. 

59,6%

Tiek procentų Utenos rajone sudaro įmonės, kuriose dirba iki 4 darbuotojų, Utenos rajone dominuoja smulkaus verslo įmonės ir tai yra viena pagrindinių nedarbo mažėjimo priežasčių.

Nuo 2014 metų Utenos rajono savivaldybė remia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, skelbdama Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo projektų finansavimo konkursus, kurių tikslas skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimą Utenos mieste ir rajone.  Yra patvirtintas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas.

Fiksuotas pajamų dydis

Utenos rajono savivaldybėje fiksuotas pajamų dydis, taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais Utenos rajono savivaldybės teritorijoje vykdomai veiklai, priklausomai nuo vykdomos veiklos rūšies, kainuoja nuo 10 iki 170 eurų metams. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. mokestis, taikomas visoms veiklos rūšims „neribojant veiklos teritorijos“ kainuos 300 eurų (2018 m. buvo 684 Eur).

40%, 50% arba 70% 

Verslo liudijimą įsigiję asmenys gali pasinaudoti ir siūlomomis 40 proc., 50 proc. arba 70 proc. lengvatomis.

Siekiant skatinti jaunimo verslumą, nuo 2019metų sausio 1 d. iki 100proc. buvo padidinta taikoma lengvata mokiniams (studentams), įsigyjantiems verslo liudijimą. 

Siekiant bedarbius aktyviau integruoti į darbo rinką, nuo šiol jų įsigyjamiems verslo liudijimams yra taikoma 50 proc. lengvata.

Lengvatos, įsigyjant verslo liudijimą 

Nuo 2018 metų sausio 1 d taikomos 70 proc. lengvatos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimą, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ir tėvams (įtėviams) auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 50 proc. lengvata taikoma neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis, lengvas neįgalumo lygis, nedidelių specialiųjų poreikių lygis.

Nuo 2014 metų, kai buvo pradėtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšomis projektų finansavimas, iki 2018 metų pabaigos buvo finansuotos 184 verslo subjektų paraiškos, projektų įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėta 182,5  tūkst. Eur.

2018 m. skirta 60 000 Eur smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programai įgyvendinti. Finansavimą gavo 42 smulkaus ir vidutinio verslo subjektai: 10 mažųjų bendrijų, 8 uždarosios akcinės bendrovės, 23 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas, 1 subjektas - dirbantis pagal verslo liudijimą.

2019 m. pakoreguotas Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, kuriame sudarytos palankesnės sąlygos smulkaus ir vidutinio verslo atstovams. Atsirado galimybė projektus smulkiojo ir vidutinio verslo programos subjektų rėmimui teikti subjektams, įregistravusiems ūkininko ūkį, padidintos sumos pretenduojant gauti paramą už naujos darbo vietos sukūrimą (1200 eurų naujos darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimui skirtas išlaidas. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 500 eurų. Maksimali finansavimo suma darbo priemonių įsigijimui padidinta iki 2200 eurų ir iki 2000 eurų darbo vietos sukūrimo priemonėms, kai darbo vietą sukuria jaunas žmogus, atitinkantis LR jaunimo pagrindų įstatyme 2 straipsnio 1 punkte nurodytą sąvoką. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 500 eurų

Susidomėjote? Dėl verslo kūrimo konsultuokitės su:
Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistais ir Utenos verslo informacijos centro specialistais: